fbpx
Xserach-outer

Personvern i Arvforalle

Generelt

Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Vi følger alle retningslinjer for informasjonssikkerhet og en korrekt behandling av personopplysninger. 

  • Data som blir samlet ved registrering blir ikke utlevert til noen andre.
  • Data du selv har lagt inn på din konto blir ikke delt med noen andre.

I Norge gjelder personopplysningsloven fra 20. juli 2018. Reglene i EU sin personvernforordning GDPR er nå også blitt norsk lov. Disse lovreglene omtales som artikler i personopplysningsloven. Viktige artikler er 15, 16 og 17 om din rett til innsyn, retting og sletting (rett til å bli glemt). Du kan derfor når som helst kontakte oss og få informasjonen om hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og be om at informasjonen korrigeres eller slettes.

Telefon: +47 45208404

Arvforalle.no

Vi skiller mellom nettstedet som er åpent for alle; arvforalle.no/no og konseptet Arvforallesom er din personlige konto som du har betalt for å ha tilgang til og som du må benytte Bank Id for å få tilgang til.

Din konto er helt lukket for andre.  Du fyller selv inn alle data og er ansvarlig for at dataene er riktige slik at dokumentene som genereres blir korrekte. Dersom du endrer eller sletter informasjon vil disse slettes permanent.

Viktig informasjon for deg som er kunde hos Arvforalle.

Den informasjon samt alle tjenester og tilbud som foreligger på webtjenesten eller i andre applikasjoner og programvare, retter seg ikke mot person eller foretak som er hjemmehørende i USA, Canada, Japan eller Australia, eller i noe annet land hvor det er forbudt å publisere eller gi adgang til materialet, eller hvor tillatelsen til å gi adgang til materialet på noe vis er begrenset. Dersom en tjeneste fra Arvforalle, uansett form på tilbud, likevel aksepteres av person eller foretak som nevnt, kan Arvforallese bort fra dette. Samtlige besøkende på denne hjemmesiden og/eller Arvforalle’s øvrige applikasjoner, privatpersoner så vel som bedrifter, forutsettes å ha lest gjennom og godkjent følgende vilkår:

Ansvarsbegrensning.

Arvforalle og Arvforalles innholdsleverandører er ikke ansvarlig for skade eller tap som skyldes innhold på Arvforalles web eller i Arvforalles Dashbord-applikasjonstjenester, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet i nettjenesten og/eller applikasjonstjenesten, verken direkte eller indirekte. Arvforalle og Arvforalles innholdsleverandører er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart for direkte eller indirekte skader, uteblitt fortjeneste eller inntekter eller for annen skade som skyldes at innholdet på en eller annen måte er feil, vises eller presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Arvforalles eller noen av Arvforalles leverandørers side, eller som skyldes helt

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Når du besøker våre sider og legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen og nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

Dersom du registrerer deg for nyhetsbrev eller sender oss epost lagres dette.

Når du kjøper et abonnement hos oss registrerer du kontakt opplysninger og betalingsdata i vår betalingstjeneste.  Vi ber om kun det vi trenger for å opprett din avtale på sikkert vis.

På din personlige konto lagres alt du selv velger å legge inn for å utnytte vår tjeneste. Du kan velge selv om du vil benytte alle eller kun enkelt deler av tjenesten.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Dersom du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dersom du registrerer deg for nyhetsbrev blir informasjon lagret til du ber om at den slettes.

Din personlige konto, og alle opplysninger tilknyttet, vil være lagret så lenge du er betalende kunde og i 12 måneder etter du har sagt opp din konto eller betalingsfristen har gått ut. Du vil få mange meldinger og påminnelser før dette skjer.

E-post og telefon

Vi benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling lagres.

Våre medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men relevante e-poster vil normalt bli videresendt til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Dersom du vil sende informasjon fra våre systemer videre anbefaler vi at dette gjøres med utskrift som overleveres eller ved å abonnere på sikre løsninger som for eksempel Digipost; https://www.digipost.no/hjelp/privat

.

Telefonsamtaler logges ikke. Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat etter samtalen som journalføres. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Hvem har tilgang til mine kontoopplysninger?

Ansatte hos Arvforallehar verken adgang til dokumentene eller personopplysningene dine. Et fåtall sikkerhetsklarerte medarbeidere er autorisert til å vedlikeholde og korrigere kundeopplysninger. Vi vil opptre som databehandleren din etter personopplysningsloven og innestår for at vilkårene loven pålegger databehandler oppfylles. Alle hendelser i systemløsningen som omfatter persondata loggføres.

Nettstatistikk og  Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Lagring av personopplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt aktivt samtykke til behandlingen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler til å innhente ikke-personlig informasjon fra besøkende for å forbedre deres online opplevelse og tilrettelegge besøket deres på nettstedet. Nettstedet bruker informasjonskapsler for å gjenkjenne gjentatte besøkende og spore brukeratferd, samt samle sammenlagte data som muliggjør forbedring av innholdet.

Vi respekterer innstillinger for ”Do Not Track” i brukerens nettleser (gjelder headerne X-Do-Not-Track og DNT). Funksjonen for Do Not Track er inkludert i de fleste nye nettlesere. Den kan alternativt legges inn av brukeren selv.

Vi bruker verktøy fra vår publiseringsplattform WordPress for å analysere bruksmønstre og gi deg en bedre brukeropplevelse på nettsiden. Du er helt anonym, fram til du eventuelt fyller ut et kontaktskjema – da vil historikken knyttes til din e-postadresse.

Vi samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende via Google Analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger vi har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller aktivert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Sikkerhet

Vi bruker BankID nivå AES-256 som kryptering, ved hjelp av 256-bit-sertifikater så du kan være sikker på at dine data er trygge i våre lagringssystemer. Innenfor våre systemer lagres alle dataene dine ved hjelp av toveis kryptering. Vi krypterer hvert enkelt personidentifiserbart felt i databasen, inkludert navn og e-postadresse. Vi bruker samme krypteringsteknikk til alle filene du laster opp. Du må selv sikre deg ved å velge et sterkt passord og sørge for at ingen får tilgang på dette. All kommunikasjon mellom deg og Arvforalleog våre eksperter er også kryptert via SSL og ved hjelp av 248-bits sertifikater, og vi krever SSL på all kommunikasjon. Vi følger beste praksis og reviderer regelmessig våre rutiner rundt sikkerhet. Våre strenge interne prosedyrer hindrer at får tilgang til kontoen din, utover et begrenset sett med data som er nødvendige for å gi deg tilgang til kontoen din. Våre ansatte administratorer kan ikke se informasjonen du fyller ut eller eventuelle dokumenter du laster opp. Vi logger og kontrollerer regelmessig alle tilgangene til kontoen din.