Takk for at du har valgt Arvforalle!

Nå er du snart i mål med å sikre at dine pårørende får en enklere prosess om noe alvorlig skulle skje deg. Vi tror det aller meste kan være på plass i løpet av noen få timer.

1 – Klargjøring

Arvforalle er lagt opp i hovedområder og du kan følge med i grafene på toppen av start siden for å se hvor langt du er kommet på hvert område. Områdene og menyene som hører til finner du alltid på venstre side av skjermen.

Du kan når som helst endre informasjonen du har lagt inn og utvide/endre detaljene i frie tekstfelter.  Dersom du ikke ønsker å ta stilling til ulike spørsmål lar du vær å svare eller velger «det overlater jeg til pårørende å bestemme».

Det kan være lurt å ta en rask tur gjennom alle skjemaene og se hva du trenger å forberede, for eksempel eiendom og låne dokumenter, forsikringspoliser, kontonummer og valg av vitner. Du trenger ikke ha papirer,  men vite hvor du finner informasjonen du trenger. Du vil kanskje også snakke med de som skal være vitner og den som skal få ansvaret for å hjelpe deg i fremtidsfullmakten. Digitale dokumenter tilknyttet dine eiendeler og konti kan lastes opp om du ønsker det. De ferdige juridiske dokumentene finner du som oppsummering under hvert kapittel. Når alt er klart og du har fått underskrifter anbefaler vi at du laster opp de ferdige dokumentene. Det gjør du under menyen «konto».

2 – Fylle ut

Kort fortalt så skal du fylle inn alle skjema som ligger under hvert område.  Du svarer som best du kan og du er selv ansvarlig for at all informasjon er riktig.

Når alt er fylt ut går du inn og ser på oppsummeringen.  Er det noe du ser har blitt feil går du tilbake og retter opp.

Skjemaene skal være ganske selvforklarende og du vil finne hjelpetekster der vi har ment det er behov for det.

Dersom det dukker opp spørsmål du ikke finner svar på kan du sende oss en chatmelding og vi vil svare deg så snart vi er tilgjengelige. Du kan også booke en rådgivningstime på video. Dette finner du også i menyen på venstre side.   

Når du har fått svar på det du lurer på så oppdaterer du og ser over alle områdene. Dersom det står under 100% på startsiden kan det være lurt å sjekke om det er noe du har glemt. Men du må ikke svare på alt.

3 – Signere

Når alt er fylt ut og du har sjekket oppsummeringene kan du skrive ut de juridiske dokumentene på papir.  Disse skal ha signatur fra deg selv og vitner.  Vitnene trenger ikke å se hva som står i dokumentet. De skal kun signere på at det er du selv som signerer, at det er gjort av fri vilje og at du er ved «dine fulle fem»/sans og samling.

Når det er gjort kan du scanne de og lagre de på Arvforalle. Vi anbefaler at du også lagrer en kopi på din personlige datamaskin.

Nå kan du vurdere om du vil informere dine arvinger/pårørende om innhold i det du har registrert. Vi anbefaler dette så det ikke kommer som en overraskelse senere og kan forårsake krangel og uvennskap.  Sett av tid og forklar din hensikt.

Du har nå et helt år på å tenke gjennom om dette er slik du vil ha det. Du kan endre så mye du vil og lagre nye dokumenter.  Etter et år får du tilbud om en lagringsavtale med oss. Den koster lite og sikrer at du har all informasjonen intakt, at du får oppdatering om endringer i lovverket og du blir påminnet hvert år.  Dersom du senere vil endre noe betaler du litt mer for å åpne kontoen igjen.

Når du er sikker på at du har laget det testamente du vil ha anbefaler vi at testament deponeres i den lokale tingretten. Testamentet vil da inngå i et nasjonalt testamentsregister og vil bli fremlagt for arvingene etter din død.  Domstolen tar et engangsgebyr for deponering av testament. For tiden (2018) er gebyret på kr 904,-. Testamentsregisteret er unntatt offentlighet.

Her finner du oversikt over tingrettene i Norge (link:https://www.domstol.no/om-domstolene/de-alminnelige-domstolene/tingrettene/)